Σ
υνεχίζω την οικογενειακή επιχείρηση με παράδοση 40 χρόνων!
Εργάζομαι από το 2006 ως μηχανικός αυτοκινήτων. Από το 2014 έως σήμερα, έχω αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση του πατέρα μου με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της, αλλά και την αναβάθμισή της με τη χρήση των νέων μέσων και τεχνολογιών.

Σπουδές – Γνώσεις – Πιστοποιητικά

Έχω ολοκληρώσει τον 1ο και 2ο κύκλο σπουδών στο επαγγελματικό λύκειο (ΤΕΕ) ως μηχανικός αυτοκινήτων, καθώς επίσης και τον 1ο κύκλο σπουδών ως ηλεκτρολόγος. Έχω πιστοποίηση στην Αγγλική γλώσσα (Lower FCE), στη χρήση υπολογιστικών συστημάτων και στα διαγνωστικά μηχανήματα της αντιπροσωπείας.